Nemalé úspory za vytápění? Stálost vnitřního mikroklimatu? Zdravý čerstvý vzduch? To jsou pouze některé z výhod rekuperačních jednotech pro Vaši domácnost.

Co je to rekuperace?

Rekuperace neboli zpětné získání tepla je součásttí vzduchotechniky, konkrétně ventilace. Stará se o to, aby ohřátý „odpadní“ vzduch, který odchází z budovy a bude bez užitku vyveden ven, předal část svého tepla studenému čerstvému vzduchu přicházejícímu do budovy. Tím se celé tepelné hospodářství objektu stává mnohem efektivnějším a tím pádem i levnějším.

Co je to rekuperační jednotka?

Rekuperační jednotka je přístroj zabudovaný do větracího systému, který se stará právě o rekuperaci. Skládá se ze dvou částí – jedna, která odvádí teplý odpadní vzduch a druhá, která přivádí studený čerstvý vzduch. Tyto části jsou zcela odděleny, aby nedocházelo k zpětnému přijímání pachů zpět do objektu. Nicméně je konstruována tak, aby byla předána tepelná energie. Moderní rekuperační jednotky dosahují účinnosti přes 90%, tzn. že předají 90% své tepelné energie a čerstvý vzduch, který přijde do objektu je již zahřán na 90%. Z toho vyplývá, že příchozí vzduch stačí již ohřát pouze o 10%, což přináší nemalé finanční úspory.

Jaké výhody rekuperace přináší?

  • Možnost přívodu čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírání oken atak zbytečné ztráty tepelné energie.
  • Nemalé úspory na vytápění objektu.
  • Stálost a zdravost vnitřního mikroklimatu – rekuperační jednotky disponují prachovými a pylovými filtry.
  • Nezávislost na vnějších klimatických podmínkách.
  • Jednoduchá regulace intenzity větrání i vlhkosti vzduchu.