Chcete výrazně snížit náklady na energie? Tepelná čerpadla jsou ekonomicky výhodným řešením pro vytápění a ohřev.

O 50 % nižší energetická spotřeba, než tradiční systémy

Tepelná čerpadla se řadí mezi tzv. alternativní zdroje energie. Dokáží zajistit vytápění domu a ohřev vody po celý rok s minimálními náklady. Oproti klasické formě tepelné energie je peněžní úspora několikanásobná.

Tepelná čerpadla jsou určena pro rodinné domy, kanceláře i technologické objekty. Dodáváme tepelná čerpadla v provedení vzduch – voda a vzduch – vzduch.

tepcep

Využíváme kvalitních značek Daikin Altherma a Toshiba Estia na které dáváme záruku 7 let!

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii ze země nebo ze vzduchu a poté ji rozvádějí do potřebných míst pomocí otopné vody. Dle toho, z jakého média je tepelná energie odebírána dělíme tepelná čerpadla na druhy vzduch-voda a země-voda.

Tepelná čerpadla země-voda sbírají tepelnou energii buď pomocí hlubinných vrtů (100-150m hlubokých) nebo pomocí plošných kolektorů. V kolektorech proudí plyn, který se působením zemního tepla mírně ohřívá. Poté je stlačen, čímž stoupne i jeho teplota. Tato tepelná energie je předána otopné vodě, která obíhá v rozvodech a vytápí dům nebo ohřívá vodu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda fungují na velice podobném principu s tím rozdílem, že tepelnou energii nepřijímají z země, ale z okolního vzduchu. Hlavní roli zde hraje chladivo (látka s nízkým bodem varu), která se v průběhu procesu mění z kapaliny na plyn a zase zpět.

Jaké jsou výhody a nevýhody tepelných čerpadel?

Výhody

 • Výrazné snížení nákladů na energii
 • Nezávislost na tradičních cenách energií
 • Při pořízení možnost využití dotace
 • Ekologičnost
 • Dlouhá životnost

Nevýhody

 • Vyšší počáteční investice (možnost využítí dotace)

Co od nás můžete očekávat

 • projektovou dokumentaci
 • dodávku a montáž chladicích a klimatizačních zařízení
 • dodávku a montáž tepelných čerpadel a vzduchotechniky
 • záruční i pozáruční servis
 • garanci dojezdových časů
 • revizi těsnosti zařízení
 • revizi protipožárních klapek ekologickou likvidaci