Čerstvý vzduch ve Vašich provozovnách, kancelářích a dalších komerčních prostorách přispívá k lepšímu pracovnímu výkonu!

Ať jsou Vaše komerční prostory malé (např. kancelář) nebo velké (např. velké tovární haly), jistě jste řeišili otázku ohledně ventilace. Čerstvý vzduch je v komerčních prostorách nezbytný, jelikož přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí, které má přímý vliv na výkon zaměstnanců. Častokrát však není fyzicky možné větrat pomocí oken a dveří a samozřejmě u tohoto způsobu vyvstává problém se zimními obdobími, kdy dochází ke ztrátě tepla uvnitř objektu a tím vznikají nadbytečné náklady na vytápění.

Máme pro vás řešení – rekuperační jednotky

Rekuperace neboli zpětné získání tepla je proces, při kterém teplý odpadní vzduch, který by byl bez užitku odveden ventilačním potrubím z budovy, předá část své tepelné energie čerstvému vzduchu, který je vháněn z vnějšku do objektu. Do objektu se tedy dostává čerstvý vzduch, který je již předehřátý atak vznikají nemalé úspory na vytápění. Celý tento proces řídí rekuperační jednotky, které jsou zabudovány ve větracím systému. Účinnost moderních rekuperačních jednotek dosahuje až 95%.

Další výhody rekuperačních jednotek

  • Snadná regulace intenzity větrání s možností nastavení vlhkosti vzduchu
  • Netřeba fyzického větrání pomocí oken a dveří = zamezení velké ztráty tepelné energie
  • Značné úspory na vytápění
  • Filtry v rekuperačních jednotkách zajišťují nejen čerstvý, ale i čistý vzduch
  • Stálost vnitřního mikroklimatu
  • Vnější podmínky na rekuperaci nemají vliv