Půda si od určité hloubky udržuje relativně konstantní teplotu po celý rok - využijte tuto tepelnou energii k celoročnímu vytápění!

Skvělá efektivnost – to jsou tepelná čerpadla země / voda

Jelikož půda od jisté úrovně nezamrzá a udržuje si poměrně stálou teplotu po celý rok, jsou tepelná čermadla země / voda nejefektivnější ze všech tepelných čerpadel. Není pro ně problém poskytovat teplo i za extrémních podmínek. Tato výhoda je však z části vykoupena vyšší pořizovací cenou. Pro zavedení tepelného čerpadla země voda jsou totiž potřeba rozsáhlejší stavební (výkopové) práce.

Typy tepelných čerpadel země / voda

Tepelná čerpadle země / voda se dělí na dva typy dle toho, pomocí jaké metody sbírají ze země teplo.

daikin_altherma_low_temperature_split_floor_standing_480x320_tcm633-345039

Princip tepelných čerpadel země – voda

Tepelná čerpadla země/voda sbírají tepelnou energii pomocí hlubinných vrtů nebo pomocí plošných kolektorů, ve kterých proudí kapalina, která sbírá ze země teplo a i při mírném zahřátí se mění na plyn. Tento plyn je následně stlačen kompresorem, čímž teplota plynu výrazně vzroste. Tato tepelná energie je následně předána otopnému systému, který již rozvádí teplo do potřebných míst (ohřev vody, vytápění objektů, ohřev vody v bazénu). Po předání tepla otopnému systému se plyn zchladí a látka se tak opět přemění v kapalinu. Tento proces se poté do nekonečna opakuje atak zajišťuje vytápění objektů po celý rok.

A to není vše! – tepelná čerpadla země voda nahradí i klimatizaci

Moderní tepelná čerpadla země voda v létě zastanou i funkci klimatizace. Při parných letních dnech mohou objekt příjemně chladit a udržovat tak stálou vnitřní teplotu. Jedná se tedy o univerzální zařízení, které nahradí dva nákladné systémy – v zimě topení, v létě klimatizace.