Vytápění pomocí vzduchu, který je zdarma, vám ušetří přes 50% oproti běžným nákladům za energie...

Víte, že můžete vytápět Váš objekt pomocí venkovního vzduchu, který je zdarma, a to po celý rok až do venkovních teplot -25 °C? Průměrná úspora oproti vytápění plynem je okolo 50% a oproti vytápění elektřinou je tato úspora ještě vyšší. Ptáte se jak? Odpověď je jednoduchá – tepelná čerpadla vzduch-voda.

Tepelné čerpadla vzduch-voda se hodí do všech oblastí v ČR!

Dříve se prosazoval názor, že je třeba pečlivě vybírat druh tepelného čerpadla dle oblasti, ve které je objekt umístěn. Např. se říkalo, že tepelné čerpadlo vzduch voda není vhodné do chladnějších oblastí. V dnešní době již toto není pravda. Jednak prošla tepelná čerpadla výrazným technologickým pokrokem a jednak moderní, dobře zateplené, nízkoenergetické domy zajišťují, že otopný systém nemusí dosahovat až tak vysokých teplot pro udržení požadované vnitřní teploty.

u_anwendungsbeispiele

Princip tepelného čerpadla vzduch / voda

Hlavním komponentem otopného systému vzduch-voda je chladivo s nízkým bodem varu, které v průběhu celého procesu mění své skupenství z plynného na kapalné a zase zpět. Plyn přijímá teplo z okolního vzduchu a poté je stlačen, čímž značně vzroste jeho teplota. Tato teplota je předána otopné kapalině, která je již rozváděna do požadovaných míst za patřičným účelem (vytápění objektu, ohřev vody, ohřev vody v bazénu). Celý systém je poháněn kompresorem, který využívá elektrickou energii. Toto je jediný náklad na provoz tepelného čerpadla vzduch-voda.

Další výhody tepelných čerpadel vzduch / voda