TOSHIBA VRF 45kW

Nemocnice Litoměřice B-Braun. Ve dvou lidech 10 dní práce a montáže, 1 den uvedení do provozu se zaškolením nájemce.