Novelu, podle níž prodejci klimatizací budou muset pod hrozbou stotisícové pokuty zajistit kupujícím její odbornou montáž, možná Senát formulačně zpřesní.

Klimatizace budou montovat odborníci, fyzickým osobám bude hrozit pokuta

Praha  – Novelu, podle níž prodejci klimatizací budou muset pod hrozbou stotisícové pokuty zajistit kupujícím její odbornou montáž, možná Senát formulačně zpřesní.

Doporučil mu to dnes jeho výbor pro životní prostředí. Podle jeho místopředsedkyně Jitky Seitlové (za KDU-ČSL/SZ) se úpravy týkají sankcí i povinnosti zajistit školení zaměstnanců v rámci novely o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Novela má v návaznosti na unijní předpisy zavést povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o odborné montáži. Při neodborné instalaci totiž hrozí úniky nebezpečných látek, mimo jiné fluorovaných skleníkových plynů, do atmosféry.
Zákon také navrhuje nové sankce za úmyslné vypouštění fluorovaných plynů do ovzduší. Fyzické osoby by podle předlohy mohly dostat pokutu od 100.000 do jednoho milionu korun, právnické osoby od půl do 1,5 milionu korun.

Norma se týká nejen klimatizací, ale i některých větších chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel. Lednice nebo mrazničky do této skupiny nepatří, protože mají uzavřený chladicí okruh a nekompletují se, pouze zapojují do zásuvky.

Zákon se přizpůsobuje nařízení Evropského parlamentu. Prodejci by podle něj měli povinnost zajistit, že instalaci provedou certifikované osoby. Zároveň musejí vést evidenci, kolik zařízení prodají i kdo je namontoval. Kontrolovat je bude Česká obchodní inspekce.

Fluorované skleníkové plyny mohou způsobovat globální oteplování a negativně ovlivňují klimatický systém Země. V atmosféře mohou přetrvat několik desítek let. Jejich spotřeba vzrostla od konce 90. let 20. století, protože se používají v chladicích zařízeních, klimatizacích, tepelných čerpadlech a v protipožární ochraně.

Doporučil mu to dnes jeho výbor pro životní prostředí. Podle jeho místopředsedkyně Jitky Seitlové (za KDU-ČSL/SZ) se úpravy týkají sankcí i povinnosti zajistit školení zaměstnanců v rámci novely o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.


Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/klimatizace-budou-montovat-odbornici-fyzickym-osobam-bude-hrozit-pokuta-20170104.html